REGULAMIN

Witamy w sklepie Stenka.eu. Przebywanie na tej stronie internetowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz poniższych warunków prosimy o opuszczenie naszej strony internetowej.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Stenka.eu działającym pod adresem URL http://www.stenka.eu który prowadzony jest przez firmę: AgnesG Ltd, 10 Forge Way, Burges Hill RH15 8PS

zwaną w ninejszym regulaminie 'Stenka.eu' lub 'Sprzedawca'.

1.2. Określienia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Stenka.eu skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej, RoyalMail lub myHermes, na adres wskazany przez Klienta;
  2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4. Sklep Internetowy (Sklep) - sklep działający pod adresem URL http://www.stenka.eu, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem internetu dokonywać zakupów oferowanych produktów;
  5. Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
  6. Zamówienie - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.


1.3. Sklep dokłada wszelkiej staranności aby informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich ceny, obrazy i opisy były widoczne i odzwierciedlały wygląd towarów.

1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie głównej serwisu URL http://www.sklep.stenka.eu

1.5. Sklep Stenka.eu prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej oraz RoyalMail i myHermes.


2. Proces zamówienia

2.1. Składając zamówienie w sklepie internetowym należy zarejestrować się lub zalogować sięużywając w tym celu hasła, podać dokładny adres dostawy i faktury, wybrać metodę dostawy oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Stenka.eu. Składając zamówienie oświadczasz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.2. Login i hasło mają charakter poufny.

2.3. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.4. Złożone zamówienie wymaga zapoznania się i akceptacji niniejszegoRegulaminu przez Klienta, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.5. Ewentualny brak możliwości złożenia zamówienia może wynikać z: tymczasowego braku produktu, braku płatności, braku akceptacji warunków regulaminu, błądu systemu lub błądu zamówienia, nieudanej weryfikacji zamówienia.

2.6.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu.

2.7. Realizacja zamówienia następuje z chwilą:


a) niezwłocznie -dla zamówień płatnych przy odbiorze,

b) po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie AgnesG Ltd. -dla zamówień płatnych przelewem.

2.8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania towaru.

2.9. Umowa sprzedaży następuje w dniu wysłania towaru. Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wysłania towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówionych produktów partiami.

2.10. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
c) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.


3. Dostawa towaru

3.1. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie Stenka.eu odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz RoyalMail i myHermes.

3.2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od chwili:
a) przyjęcia zamówienia - gdy klient wybiera płatność przy odbiorze,
b) zaksięgowania wpłaty na rachunku - gdy klient dokonuje przelewu na rachunek.

3.3. Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela, czyli Pocztę Polską, RoyalMail lub myHermes.

3.4. Zamówienia złożone od piątku od godz. 13-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.

3.5. W przypadku: nie odebrania przesyłki w ciągu 14 dni lub podania nieprawidłowego adresu dostawy, przesyłka zwracana jest do sklepu. W takiej sytuacji pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł (w przypadku przesyłki ekonomicznej) oraz 25 zł ( w przypadku przesyłki Paczka24 i Paczka48) za zwrot przesyłki do sklepu. W przypadku nie odebrania przesyłki w terminie lub podania nieprawidłowego adresu dostawy, możliwe jest jej ponowne wysłanie przesyłki, po dokonaniu wpłaty przez zamawiającego.

3.6. W wyjątkowych przypadkach a w szczególności w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.

3.7. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkt w określonych ramach czasowych, jednak z uwagi na niezależne od nas warunki, jak na przykład powodzie, ekstremalna pogoda, pożary, itp. AgnesG Ltd nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z limitem czasowym dostawy lub brak dostawy.

3.8. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, po zgodzie Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Brakująca pozycja jest dosyłana Klientowi w późniejszym terminie na koszt sklepu Stenka.eu.

3.9. Koszty zamówień specjalnych lub niewyszczególnionych zależą od uzgodnień.

3.10. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep Stenka.eu u przewoźnika. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

3.11. Sklep Stenka.eu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia towaru po dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika jeśli wcześniej nie został sporządząny protokuł szkody.

 

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

4.2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@stenka.eu. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

4.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.5. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towar musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

4.6. W przypadku promocji, gdy Klient nabył towar po obniżonej cenie zwrot następuje po cenie nabycia. Zwrotowi podlegają także wszystkie produkty otrzymane w ramach promocji.

4.7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Prosimy o wysyłanie zwrotów przesyłką poleconą lub za potwierdzeniem odbioru ponieważ Sklep Stenka.eu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie towaru.

4.8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.9. Procedura ta nie dotyczy towarów uszkodzonych.

 

5. Reklamacja towarów

5.1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

5.2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@stenka.eu z dopiskiem „Reklamacja”.

5.3. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

5.4. Po uznaniu reklamacji, Klient może:

a) żądać wymiany Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Obniżona cena jest ceną umowną między Sprzedawcą a Klientem. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

5.5. Klient, który dokonuje wyminy Towaru, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres podany przez Sprzedawcę.


6. Polityka cenowa

6.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub funtach szterlingach,
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

6.2. Sklep Stenk.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6.3. Sklep Stenka.eu dokłada wszelkich starań, aby ceny na stornie internetowej były zawsze aktualne. Jeżeli jednak zdarzy się jakiś błąd systemu, sklep.stenka.eu niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, który będzie mogł zaakceptować nowe warunki lub anulować zamówienie. Jeżeli sklep stenka.eu nie będziemy w stanie skontaktować się z Klientem nastąpi anulowanie takiego zamówienia.


7. Metody płatności

7.1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

a) przelewem na rachunek bankowy w Polsce -płatny w złotówkach,

Bank: PKO BP

Firma: Agnes G Ltd

Nr konta: 25 1020 4795 0000 9502 0338 3163

 

b) przelewem na rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii-płatny w funtach szterlingach,

Bank: Barclays

Firma: Agnes G Ltd

Sort code: 20 67 90

Account Number: 93419320

 

c) przelewem elektronicznym korzystając z usług serwisu PayPal – katy płatnicze Visa, Visa Debit, MasterCard, Maestro,

d) płatność przy odbiorze -dostępna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obsługiwana przez Pocztę Polską.

7.2. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności- przelew na rachunek bankowy wynosi do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Nieuiszczenie płatności skutkuje anulowaniem zamówienia.

7.3. Płatności online obsługiwane są przez PayPal i możliwe tylko w funtach szterlingach (kwota zależna jest od bieżącego kursu wymiany). Jeżeli płatność PayPal będzie dokonywana w innej walucie to zostanie ona zamieniona na funty w trakcie dokonywania płatności.

7.4. W przypadku przelewów zagranicznych, zleceniodawca ma obowiązek pokryć koszty banku zleceniodawcy oraz banków trzecich.

a) w przypadku, kiedy zleceniodawca zagraniczny obciąży konto odbiorcy kosztami opłat bankowych związanych z dokonanym przelewem, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich opłat (prowizji) bankowych odbiorcy. Zamówienie zostanie zrealizowane po uregulowaniu wszystkich opłat (prowizji) bankowych.

b) w przypadku, kiedy zleceniodawca zagraniczny obciązy konto odbiorcy kosztami opłat (prowizji) bankowych związanych z dokonanym przelewem i nie ureguluje wszystkich opłat (prowizji) bankowych odbiorcy, kwota przelewu (pomniejszona o opłaty bankowe odbiorcy) zostanie zwrócona na konto zleceniodawcy, który pokrywa także wszystkie opłaty związane ze zwrotnym przelewem zagranicznym. 

7.5. Płatności online realizowane są poprzez szyfrowane połączenie. Sklep nie przechowuje danych klienta, podawanych podczas obsługiwania płatności.

7.6. Sklep Stenka.eu dokłada wszelkich starań aby wszystkie szczegóły transakcji były bezpieczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe z nieautoryzowanego dostępu nieupoważnionych osób w trakcie składania zamówienia na naszej stronie.

7.7. Kupując produkt Klient wyraża zgodę na otrzymywanie i wysyłanie informacji do innych podmiotów włączając w to banki obsługujące karty płatnicze w celu identyfikacji i autoryzacji transakcji.


8. Prawa własności

8.1. Prawa autorskie i prawa własności do materiałów i informacji zawartych na naszej stronie internetowej są zastrzeżone dla AgnesG Ltd.

8.2. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się, że zawartość naszej strony internetowej może być używana tylko do użytku prywatnego. Materiały nie mogą być kopiowane, reprodukowane, upubliczniane, dystrybuowane lub wykorzystywane w innej formie. Żadna z informacji zawartych w niniejszym Regulaminie nie może być uznana jako przyznanie licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego i praw autorskich.


9. Konto klienta, hasło i bezpieczeństwo

Aby w pełni korzystać ze strony internetowej należy założyć konto i ustawić do niego hasło. Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do konta i wszelkiej aktywności z jego strony. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie sklepu Stenka.eu o jakichkolwiek problemach lub podejrzeniach. Przypominamy, iż po każdym pobycie na stronie internetowej należy wylogowywać się z konta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty wynikłe z niestosowania się do niniejszego punktu Regulaminu.


10. Niedozwolone treści i działania

10.1. Niedozwolone działania na naszej stronie internetowej obejmują: wysyłanie nieautoryzowanych komunikatów do klientów (spam), przesyłanie wirusów, trojanów, lub innej niebezpiecznej zawartości, uszkodzonych danych, wiadomości w jakikolwiek sposób łąmiących zasady współżycia społecznego, zawierających treści niedozwolone lub niezgodne z prawem lub powyższym regulaminem.

10.2. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i edycji takich wiadomości jak także treści umieszczanych na stronie sklep.stenka.eu.

10.3. W przypadku podejrzenia założenia wielu kont lub nieuprawnionego z nich korzystania zastrzegamy sobie prawo do ich zamknięcia. Nie przestrzeganie reguł skutkuje wysłaniem emaila z informacją, że zostały one odrzucone lub edytowane oraz ostrzeżeniem , iż ich dalsze nieprzestrzeganie będzie miało dalsze konsekwencje w stosunku do konta.

10.4. Zastrzegamy sobie prawo do filtrowania, edycji i nieumieszczania treści lub podjęcia odpowiednich kroków w stosunku do użytkownika konta.

10.5. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami Regulaminu to nie powinieneś umieszczać żadnych treści na naszej stronie internetowej.


11. Odpowiedzialność

11.1. AgnesG Ltd nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty spowodowane w wyniku używania strony internetowej oraz materiałów na niej zawartych oraz dokonanych zakupów nawet w przypadku informacji o możliwości wystąpienia strat.

11.2. Nasza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron nie prowadzonych przez nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania na innych stronach po opuszczeniu naszej strony internetowej.

11.3. W przypadku poniesionych strat przez AgnesG Ltd. w wyniku niezgodnego z Regulaminem użytkowania strony internetowej przez Użytkownika/ Klienta, Użytkownik/ Klient zgadza się na przyjęcie odpowiedzialności za wyrównanie poniesionych strat i kosztów włączając w to koszty obsługi prawnej.

11.4. W przypadku złamania Regulaminu dostęp do naszej witryny zostanie zablokowany w trybie natychmiastowym.


12. Skargi i wnioski

W przypadku powstania problemów prosimy o kontakt : sklep@stenka.eu. Staramy się rozwiązywać wszystkie problemy tak szybko jak tylko jest to możliwe z satysfakcją dla naszych klientów.


13. Prywatność

13.1. Przebywając na stronie internetowej oraz rejestrując się jako użytkownik na naszej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie danych zgodnie z Regulaminem.

13.2. Rejestrując się oraz korzystając ze strony będziesz poproszony o podanie niektórych informacji takich, jak dane kontaktowe. Dane te są magazynowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Dane te zostaną wykorzystane do wykonania usługi jaką zamówiono. Niektóre z usług wymagają podania większej ilości danych.

13.3. Możemy użyć podanych przez ciebie informacji:

a) w celu rejestracji na stronie internetowej i administracji naszych usług,

b) w przypadku wzięcia udziału w promocjach, losowaniach nagród lub konkursach,

c) w celu analizy i oceny (np. badanie rynku, klientów i produktów) wykorzystywanej do poprawy i rozwoju oferowanych usług oraz do przekazywania informacji na temat naszych produktów i usług, które mogą być w sferze zainteresowania klienta,

d) w celu informowania o produktach i usługach (włączając oferty specjalne, promocje, rabaty konkursy itd.) wykorzystując drogę elektroniczną, kontakt telefoniczny, wiadomości SMS lub inne formy przesyłu informacji(włączając innych usługodawców i organizacje, które uważamy mogą być interesujące dla klienta).

13.4. Prosimy o wysłanie email'a z informacją, jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać informacji o produktach i usługach, rosimy o wysłanie stosownego email'a.

13.5. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celu: dokumentacji faktu transakcji, ochrony przed działalnością kryminalną, poprawy działania i kontroli procedur i regulaminu, itd.


14. Linkowanie strony

14.1. Agnesg Ltd. nie wyraża zgody na linkowanie naszej strony sugerując jakiekolwiek nieistniejący związek ze stroną, która nie jest naszą własnością .

14.2. Agnesg Ltd. nie wyraża zgody na umieszczanie naszej strony internetowej na innych stronach internetowych(ramki).

14.3. Agnesg Ltd. wyraża zgodę na wykorzystywanie tylko linków do strony głównej.


15. Jurysdykcja

15.1. Strona jest prowadzona w Wielkiej Brytanii i podlega jurysdykcji sądów powszechnych w Wielkiej Brytanii.

15.2. AgnesG Ltd. Nie jest płatnikiem podatku VAT.


16. Inne

16.1. AgnesG Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu. Jeżeli jakikolwiek punkt Regulaminu jest nieczytelny bądź niespójny to jego dalsza część jest w dalszym ciągu obowiązująca.

16.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe nie z naszej winy w związku z Regulaminem.

16.3. W przypadku złamania Regulaminu AgnesG Ltd ma prawo do dochodzenia swoich praw w każdym czasie po zaistniałym zdarzeniu.

16.4. AgnesG Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania jakiejkolwiek usługi na stronie internetowej w zależności od potrzeb, bez uprzedzenia.

 

17. Umowa

Powyższy regulamin określa umowę pomiędzy stronami i określa wszelkie warunki pomiędzy Klientem a AgnesG Ltd. Jakiekolwiek zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej podpisanej przez dyrektora AgnesG Ltd.


18. Nasze dane kontaktowe

AgnesG Ltd.

10 Forge Way

RH15 8PS

Burgess Hill

tel. 00447725144900

email: sklep@stenka.eu