Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

Administratorem danych jest

AgnesG Ltd

10 Forge Way

Burgess Hill

RH15 8PS

Wielka Brytania

Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzamy wyłącznie w celach:

 • zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - np. dokumentacji podatkowej, udzielania odpowiedzi na reklamacje - podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • komunikacji między administratorem a innymi osobami, które nie są klientami a chcą nawiązać kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Jakie dane są gromadzone?

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji.

Podczas rejestracji i zakupów na naszej stronie:

 • Nazwa
 • Nazwa użytkownika / hasło
 • Zarejestrowana data
 • Data ostatniej wizyty
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
 • Adres
 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Kontaktowy nr telefonu
 • Identyfikator Vat UE (jeśli dotyczy).

 

Jak zbierane są dane?

Dane osobowe są gromadzone przez użytkownika wprowadzającego dane na naszą stronę internetową, w ten sposób udzielając nam zgody / prawa do przetwarzania tych danych osobowych w celu dokonania zakupów..

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zakres naszych usług i ich specyfikę jest konieczne do świadczenia usług, które oferujemy.

Dlaczego dane są zbierane?

Newsletter - aby wysyłać aktualizacje dotyczące naszych nowych produktów, aktualizacji produktów, ofert specjalnych

Dokonując zakupów na stronie internetowej - w celu zebrania wszystkich danych wymaganych prawem w celu przetworzenia procesu zakupu.

Jak ich używamy?

Korzystamy z danych użytkownika, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny i naszych usług.
Dane będą wykorzystywane do uwierzytelniania, debugowania, zbierania anonimowych statystyk oraz do ulepszania świadczonych przez nas usług.

Komu  udostępniamy dane?

Twoje dane mogą zostać przeniesione do następujących podmiotów:

 • obsługa płatności drogą elektroniczną (np PayPal),
 • Google Analytics,
 • oprogramowanie księgowe,
 • firmy kurierskie i pocztowe.
 
Jak długo przechowujemy dane?
 
Dane są przetwarzane:
 • do momentu wycofania zgody, którą masz prawo wycofać w dowolnym momencie przesyłąjąc żądanie na adres admin@stenka.eu,
 • do momentu usunięcia konta,
 • po dokonaniu zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, np. do celów rachunkowych i podatkowych.
Inne informacje

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Organem nadzorczym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - https://giodo.gov.pl ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).